به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ح-he rss

حاجی لک لک

(0)
26 دسامبر 2013

حاجی لک ‌لگین آرتیق بالاسی – جوجه اضافی لک‌ لک ( جوجه‌‌ای که خود لک‌لک از لانه بیرون پرت میکند(. Advertisements

حق

حق ایله باطلین آراسی دؤرد بارماقدیر – فاصله حق و باطل چهار انگشت است.

حق داشی

حق داشی آغیر اولار – سنگ حق سنگین است.

حق سؤز

حق سؤز آجی اولار – حرف حق تلخ است.

حق سؤز آخار

حق سؤز آخار سولاری ساخلار – حرف حق آبهای جاری را متوقف میکند.

حرص

حرصین دؤلته زیانی وار – عصبانیت به ضرر مال ودولت تمام میشود.

حیوان

حیوانين دیشینه باخارلار ،انسانين ایشینه – نظير: سلامت اسب به دندانش است و شايستگى انسان به كارش.

[خواندن نوشته]

حاجی آقادان طلبون اولسون، نه دانار، نه وئره ر – ترجمه: از حاجی آقا طلب داشته باش، نه انکار میکند و نه می پردازد.