به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

س-sin rss

سن اوخيينلرى من توخوموشام

(1)
9 ژانویه 2017

سن اوخویانلاری من توخوموشام = «آن چه تو میخوانی آنها را خود من بافته ام (سروده ام).» مجازا این بدان معنی است که آنچه تومیگوئی برای من چیز نوی نیست، میدانم. این البته کمی لحن بی اهمیت جلوم دادن گفته های طرف مختطب را دارد و از این نگاه شاید توهین آمیز تفسیر شود. Advertisements

ساغ الوز بیزیم باشیمیزا

ساغ الوز بیزیم باشیمیزا (ترجمه تحت اللفظی: دست راست شما بالای سر ما) = به معنی امیدوام نصیب ما هم بشود، ما هم مانند شما موفق و از فلان چیز بهره مند شویم.

سن ایچین یه

سن ایچین یه من قابیغین گمیریم. ماخوذ از داستان نوکری است که خربزه را نازک قاچ میکرد و خدمت ارباب میبرد و خودش ته مانده پوست خربزه را میخورد.

سققلیم یوخدی

سققلیم (ساققالیم) یوخدی (یوخدور)، سؤزومه قولاغ آسمیرلار – ریش ندارم و بخاطر همین به حرفم گوش نمیکنند.

سويو بولانديرير

سويو بولانديرير باليق توتا! – آب را گل آلود میکند تا ماهی بگیرد!

سو آیدینلیق دیر

سو آیدینلیق دیر (آیدینلیخدی) – ریختن آب چیز خوش یمنی است.

ساخلا سامانی

ساخلا سامانی ، گلر زامانی – کاه را نگه دار تا زمانش سر یرسد.

سن چالدون!

پولونی وئرن توتگی چالار، و یا: او اردبیل توتگی دیر، پولون وئرن چالار – هر که پولش را بدهد نی را مینوازد، و یا: نی اردبیل است هرکس پول بدهد آن را مینوازد. گویند کسی عازم اردبیل بود بچه ها دورش جمع شدند و هر بچه ای میخواست او از اردبیل یک نی برای نواختن… ادامهٔ مطلب ›

سؤز وار داغا چیخاردار

سؤز وار داغا چیخاردار، سؤز وار داغدان اندیرر – منظور اینکه: بفرما و بنشین و بتمرگ همه به یک معنا هستند ولی تاثیرشان کاملا متفاوت است.

سور دره یه

آقا دییر سور دره یه، سن ده سور دره یه! – ارباب که میکوید بزن به دره، تو هم بزن به دره! – منظور اینکه هر دستوری که شد باید اجرا کنی (این مثل بیشتر بصورت طنز و در تنقید اطاعت کورکورانه استفاده میشود).

سوغان

سوغان یئمه میسن، ایچون نییه گؤینور؟ – نظیر: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

سؤز وار…

سؤز وار خلق ایچینده، سؤز وار حلق ایچینده – نظیر: هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد.

سارالا سارالا

سارالا سارالا قالماخدان ، قیزارا قیزارا ئولمه ک یاخشیدیر – مراد آنکه: مرگ  بهتر از زندگی ننگین است.

سیزین پیشیک

سیزین پیشیک بیزیم ایتی بوغار – گربه شما میتواند سگ ما را خفه کند یعنی: من دیگر حرفی ندارم.

سن آقا، من آقا

سن آقا ، من آقا ، اینکلری کیم ساغا؟ – تو آقا ، من آقا ، پس گاوها را کی بدوشد ؟!

سو آیدینلیخدی

سو آیدینلیقدی جالا اوز قاپینا  – اگرریختن آب خوش یمن است بریز جلوی در خودت.

سو بولبولی

سو بولبولو دور – منظور کسی است که زیاد به حمام میرود.

سوت

سوت گؤلونده دیر – توی استخرشیر است. منظور اینکه به او خیلی خوش میگذرد.

سؤزو آت

سؤزو آت یئره صاحبی گؤتوره ر – حرف را بینداز زمین صاحبش خود برش خواهد داشت..

سؤزون دوزی

سؤزون دوزون اوشاق دیه یر(سؤزون دوزون اوشاقدان ائشیت) – حرف راست را بچه میگوید.