به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ش-shin rss

شاهدده ایمان

(0)
20 فوریه 2014

شاهدده ایمان یوخ، بیگ ده عدالت – زیبا روحان ایمان ندارند و پادشاهان عدالت. Advertisements

شرطی شوخومدا کس

شرطی شوخومدا کس، خر منده یابا لاشما یاسان (شرطی شوخومدا کس خرمنده شنه دعواسی چئخماسئن) نظیر: جنگ اول به از صلح آخر است.

شعر غزل

شِعر غزل دِئییر – بمعنای: چرند میگوید.

شووه ران

شووه ره ن (شووه ران) مزاج دیر –  نظیر: دمدمی مزاج است. مراد آنکه نظرش را زود تغییر میدهد.

شهرین دروازاسی

شهرین دروازاسین باغلاماق اولار ملتین آغزین یوخ  – دروازه شهر را میتوان بست ولی دهان مردم را نمی توان.

[خواندن نوشته]

شریک یاخشی اولسایدی، تاری ئوزی ایچون توتاردی – ترجمه: اگر شریک چیز خوبی بود خداوند هم برای خودش اختیار میکرد.

[خواندن نوشته]

شریک لیق قازان قینه مز – ترجمه: دیگ شراکتی بجوش نیاید.

[خواندن نوشته]

شیرین دیلووه، یاخین یولووا، وئردوغون پولا؟ – ترجمه: بخاطر زبان شیرینت، راه نزدیکت و یا پولی که میدهی؟ توضیح: شخصی به فاحشه ای گفت: جنده پدر سوخته بیا این سنّار (صد دینار) را بگیر تا ترا ببرم بالای کوه عون ابن علی (عینالی) فلان فلان بکنم. فاحشه گفت: «چرا؟ بخاطر زبان شیرینت، راه نزدیکت و… ادامهٔ مطلب ›

[خواندن نوشته]

شیرینجه گل، شیرینجه گئت – ترجمه: با خوشی بیا و با خوشی برو.

[خواندن نوشته]

شیرین یئماغین آجی آجی قوسماغی وار – ترجمه: خوردن شیرین استفراغ تلخ بدنبال دارد.

[خواندن نوشته]

شط اگر اولماسا بغداد اولماز – ترجمه: اگر شط نباشد بغداد هم نخواهد بود.

[خواندن نوشته]

شطره ده سو گتیریر – نظیر: آب در غربال میپیماید. یعنی: کار عبثی میکند.

[خواندن نوشته]

شعر دییب قافیه سینده قالیب – ترجمه: شعری گفته و در قافیه اش گیر کرده.

[خواندن نوشته]

شفا پیاله نین تکینده اولار – ترجمه: شفا در ته پیاله است.

[خواندن نوشته]

شفا حقدندور حکیم گؤیول خوشلوغی – ترجمه: شفا کار خداست، طبیب مایه دلخوشی است و بس.

[خواندن نوشته]

شفتالی گلمه میش طبقی گلدی – نظیر: حوض نساخته قورباغه پیدا شد.

[خواندن نوشته]

شنبه وئریر چهارشنبه چیخاردیر – منظور آنکه زود زود میزاید.

[خواندن نوشته]

شوخلوغون آخری دعوایا چکر – نظیر: شوخی شوخی آخرش جدی میشود.

[خواندن نوشته]

شوره کتده (کندده) قودوق تاپیلمیشدی قالمیشدی ارکک دیشی سی – نظیر: لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت خداست. مه در شب تیره آفتاب است.

[خواندن نوشته]

شورون چیخاردیب – ترجمه و نظیر: پاک شورش را در آورده.