به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ع-eyn rss

عزرائیل اوشاق پایلییر

(0)
25 ژوئن 2015

بیری دییپ: عزرائیل اوشاخ پایلییر. او بیری دییپ: منیمکین آلماسین، وئرمگی باشینا دگسین! یکی میگوید: عزرائیل بچه توزیع میکند. دیگری جواب میدهد: بچه مرا ازدستم نگیرد، توزیع بچه به سرش بخورد! Advertisements

علی بؤرکون ولی یه

علی بؤرکون ولی یه، ولی بؤرکون علی یه – کلاه علی به سر ولی، کلاه ولی به سر علی.

عزب گؤرمه میسن

عزب گؤرمه میسن دییرسن بس کی ددون ده عزب دیر – عزب ندیده ای فکر میکنی پدرت هم عزب است. نظیر: گمان میکند علی آباد هم دهی است.

عیبلی

عیبلی عیبین بیلسه باشینا پالاز اؤرتر – اگر کسی که عیبی دارد عیبش را میدانست لحاف به سرش میکشید.

تات سؤزی

تات سؤزونو توتارلار، تات سوزینه قویمازلار (اویمازلار؟) – نظیر: به حرف روستائی (در اینجا: انسان یکجا نشین، برعکس چادر نشین) میگیرند ولی سر نمیدهند.

عزیزلر

عزيزلر يئميشدي، قالميشدي گيراميلر – عزیزها خورده بودند, مانده بود گرامی ها! نه دقیقاً ولی مشابه مفهوم ‹آسياب به نوبت› و ‹چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است› است.

عذاب ملاکه سی

عذاب ملاکه سی دیر – فرشته ی عذاب است.

عوض بدل

عوضین بدل آدیندا اوغلو وار – نظیر: عوض عوض دار د گله ندارد.

عیبین اولسا

عیبین اولسا قیل کیمی،گؤرسدرلر فیل کیمی – عیبت حتی اگر باندازه یک موی سر هم باشد گنده اش میکنند.

[خواندن نوشته]

عاشق اولان کوردی – ترجمه: عاشق ها کورند.

[خواندن نوشته]

عاشق اوز وئره ن یئرده آز قالسا یوز ایل قالار.

[خواندن نوشته]

عاشق گؤردوغون سؤیله ر – نظیر: قلندر دیده گوید.

[خواندن نوشته]

عاشیق هارا گئده ر دمی یانینجا (مراغی) – ترجمه: نوازنده هرجا رود آلت موسیقی اش (و یا نوازنده بالابان خود) را هم باید با خودش ببرد.

[خواندن نوشته]

عاشقی ییغاللار اویناماقدان ئوتور – قاب را برای بازی جمع کنند. مراد آنکه ثروت را باید خرج کرد.

[خواندن نوشته]

عالم عالمیندور، کچل ده خاله میندور – نظیر: هر کی بفکر خویشه، کوسه بفکر ریشه.

[خواندن نوشته]

عالم گییه ر چیت تومانی داماقلی، بیز گییه روق یتیم کتان یاماقلی (شاهسونی)

[خواندن نوشته]

عالمی پلو توتسا، آلا قارقا خوره گین (خوراکین) تاپار – اگر پلو زیر دست و پا بریزد کلاغ بازهم غذای مخصوص خودش را انتخاب میکند.

[خواندن نوشته]

عباس عباسدان، عباس دا کور عباس دان – نظیر: گدا به گدا، رحمت به خدا.

[خواندن نوشته]

عثمان کؤینگی دیر – پیراهن عثمان است. نظیر: خون سیاوش است.

[خواندن نوشته]

عثمانلی وقتی کوله دیر، قیزیلباش وقتی شاطر – نظیر: به هر رنگی در میاید.