به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

غ-gheyn rss

غربت جنت

(0)
25 فوریه 2014

غربت جنت اولسادا، گینه وطن یاخشی دیر – حتی اگر غربت جنت باشد، باز وطن بهتر از آنست. نظیر: یوسف که به مصر پادشاهی میکرد می گفت بی شاهی کنعان خوشتر. Advertisements

غوره ایکن

غوره ایکن مویز اولوب – ترجمه: در غورگی مویز شده.

غیرتلی کیشی

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.  

غیورلوق

غیورلوخ کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.

غم، هارا گئدیرسن

غم، هارا گئدیرسن؟ غصه یانینا! – ای غم، کجا میروی؟ پیش غصه!

[خواندن نوشته]

غوره ایکن مویز اولوب –  در غورگی مویز شده.

[خواندن نوشته]

غوغاسیز باش گوردا اولار – ترجمه: سر بی خیال فقط در گور میسر است.

[خواندن نوشته]

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.

[خواندن نوشته]

غیورلوق کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.