به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ل-lam rss

لپه

(0)
21 ژوئن 2014

لپه نی دئمه دويونو ده، دونه نی دئمه بويونو ده – از لپه نگو از برنج بگو، از ديروز نگو از امروز بگو. نظیر: داشتم داشتم حساب نيست دارم دارم حساب است. Advertisements

لای لای بیلیرسن

لای لای بیلیرسن نیه یاتمیرسان؟ – اگرلالایی بلدی چرا نمی خوابی؟

له له وار

له له وار، یوردی یوخ – نظیر: جا تر است و بچه نیست.

لاری خوروزلار

لاری خوروزلار یاغ باغلار، قاریشقالار باغ باغلار (ریاحی). خروس هاي لارى فربه ميشوند اما مورچه ها باغ را شخم ميكنند.

لالین دیلین ننه سی بیلر.

لالین دیلین ننه سی بیلر. نظیر: آشنا داند زبان آشنا.

[خواندن نوشته]

لوطیلر (لوطولار) قویدولار که یاتام سنی یوخودا گوره م؟ ترجمه: بچه های محله مگر گذاشتند بخوابم و ترا در خواب ببینم! (توضیح: مردی که از سفر برگشته بود زنش را مخاطب قرار داده پرسید هیچ در این مدت مرا بخواب میدیدی؟ زن با ناز و کرشمه گفت: «لوطیلر قویدولار کی…»)

[خواندن نوشته]

لوطیلیق ترک گوتورمز. نظیر: تعارف آمد نیامد دارد.

[خواندن نوشته]

لوطی خرجی اولدی – نظیر: لوطی خور شد.

[خواندن نوشته]

لوطونون پولی قورتولاندا پنیر چؤره ک سلامتدور – ترجمه: پول داش مشدی که ته کشید نان و پنیر سالم ترین غذاهاست. نظیر: داش های بی پول، تخمه سیری سه پول.