به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

گ-gaf rss

گئچی سنه قوربان

(1)
18 آوریل 2014

گئچی سنه قوربان دی اما دری سی یوز مین تومن – بزه فدای سرت (قابلی ندارد) ولی پول پوستش 100هزار تومان میشود. این ضرب المثل در نکوهش تعارفات بیجا کاربرد دارد. Advertisements

گچی نین

گئچی نین (کئچی نین) قطوری بولاغین گؤزوندن سو ایچر – بز گر از سر چشمه آب می خورد.

گلین آناسی

گلین آناسی آش باشی، ارین آناسی داش باشی – مادر عروس سر سفره مینشیند، مادر شوهر خاک بسر است. مراد آنکه مادر عروس گل سر سبد است در حالیکه مادر شوهر را دوست نمیدارند.

گؤزونو يومدو

گؤزونو يومدو، آغزينى آچدى – چشمانش را بست و دهانش را گشود. مراد آنكه هر چه بدهانش ميرسيد گفت بدون آنكه رعايت شخص و يا چيزى را بكند.

گتير گؤروم

گتير گؤروم دستماليندا نئيين وار! – مراد آنكه نشان بده كه واقعا چه دارى و يا چه كارى كرده اى تا ببينيم!

گولمه قونشووا

گولمه قونشووا ، گلر باشووا – به همسایه نخند ، بر سر خودت هم میاید.

گئدیب حاماما

گئدیب حاماما ،اولوب شاماما – رفته حمام و تر و تمیز و معطر شده.

[خواندن نوشته]

گاه شله ننه نی باسار، گاه ننه شله نی – نظیر: گهی پشت زین و گهی زین به پشت.

[خواندن نوشته]

گتیر باغلا دیلیمه – ترجمه: بیا ببند به زبانم. عینا در نزد فارسی زبانان رایج و از مثنوی مولانا جلال الدین ماخوذ است.

[خواندن نوشته]

گتیرنده ایل گتیری، یئل گتیری، سئل گتیری – به معنای: وقتی بخت میاید از هر طرف میاید.

[خواندن نوشته]

گئچی جان هاییندا، قصاب پی آختاریر – ترجمه: بز در فکر جان است و قصاب بفکر پیه.

[خواندن نوشته]

گئچی هاندا بیز هاندا – نظیر: ما کجائیم در این بحر تفکر تو کجائی!

[خواندن نوشته]

گئچینی گئچی آیاغیندان آسارلار، قویونی قویون آیاغیندان (علیقلی دهخوارقانی) – نظیر: کار هر کس پا پیچ خودش میشود.

[خواندن نوشته]

گئچینین بوینوزی گیجیشنده سورته ر چوبانین دگنه گینه – نظیر: اجل سگ که میرسد نان چوپان را میخورد.

[خواندن نوشته]

گئچینین قوتوری بولاغین گؤزوندن سو ایچر – ترجمه و نظیر: بز گر از سر چشمه آب میخورد.

[خواندن نوشته]

گئچییه چاغیر وئرسن قوردا دوو گلر – ترجمه و نظیر: اگر به بز شراب خورانی به گرگ حمله کند.

[خواندن نوشته]

گدالیق چکمیین آقا اولماز – ترجمه: کسی که گدائی نکند آقا نمیشود.

[خواندن نوشته]

گره كمزى ساخلا گره كن گونه – نظير: آنچه در چشمت خوار آيد / نگهدار كه روزى بكار آيد

[خواندن نوشته]

گزدى آرانى تورانى، جنت گؤردى بورانى (مراغى) – آران و توران را گشت و اينجا راچون بهشت يافت.

[خواندن نوشته]

گل بو داشلارى اتگوندن تؤك.