به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ق-ghaf rss

قونشوم شاد

(0)
19 مارس 2015

قونشوم شاد، من ده شاد – اگر همسایه من شاد باشد من هم شاد خواهم بود.

قویون قوزی

قویون قوزی ایاغینی باسماز – گوسفند پای بره را لگد نمیکند.

قویون کیمی

قویون کیمی تویدادا کسیلدیک یاسدادا کسیلدیک – مثل گوسفند سر ما را هم در عروسی بریدند و هم در عزا.

قویون دئیر

قویون دئیر باشیمی کسدین دینمه دیم، توکومو یولدون دینمه دیم ٬ووردوغون یومروق نه دیر؟ – گوسفند گوید سرم را بریدی چیزی نگفتم، پشمم را بریدی چیزی نگفتم، حالا چرا بمن مشت هم میزنی؟

دادانمیش، قودورموش

– دادانمیش قودورموشدان پیس دیر! – آموخته از خود باخته بد تر رفتار کند! منظور اینکه کسی که به چیزی عادت کرده از کسی که کنترل خود را از دست داده بد تر عمل میکند.

قویونون دیبی

قويونون گره ك ديبينده سويو اولا! – چاه باید در ته اش آب داشته باشد.

قویونی قازان

قویونو قازان گن قازار ، درین قازار ، اؤزونه قازار – کسی که چاه ترا می کند، چاه بزرگی می کند، چاه عمیقی می کند و برای خودش می کند.

قونشی قونشویا

قونشی قونشویاباخارجانینی اودایاخار – نظیر: خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد.

قارا قارقا

قارا قارقانین دا بالاسی اؤزونه خوشدور – بچه کلاغ سیاه هم در نظر مادرش خوشگل است.

قارداشلار

قارداشلار ساواشديلار، ابله لر ایناندیلار – برادرها باهم دعوا کردند،ابله ها هم باور کردند.

قارقا، قناری

قارقادان قناری اولماز – کلاغ فقط کلاغ است و نمی توان آنرا به جای قناری جازد.

قارقیشین ایکی باشی

قارقیشین ایکی باشی اولار – نفرین دو سر دارد.

قازان

قازان قازانا دئیر، دیبین قارا دیر- نظیر: دیگ به دیگ میگوید رویت سیاه است.

قاقا

قاقا اولمایان یئرده ایگدییه قاقا د ییه ر لر – جائی که شیرینی نباشد سنجد را شیرینی گویند.

قورخان باش

قورخان باش سالم قالار – سری که بترسد سالم میماند.

قورخان گؤزه

قورخان گؤزه چؤپ دوشه ر (و یا: قورونان گؤزه چوپ دوشه ر) – نظیر: موش توی کاسه آدم وسواسی میافتد.

قورخموش آداما

قورخموش آداما قویون باشی جوت گؤرونر (و یا: گؤز گؤردوغوندان قورخار، و یا: ایلان چالمئش آلا چاتی دان قورخار) – نظیر: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد.

قورتدان قورتولدوق

قورددان قورتولدوغ، غول بیابانه توش گلدیک – از شر گرگ خلاص شدیم، گرفتار غول بیابان شدیم ( از چاله به چاه افتادیم).

قورد

قورد دومانلیغی سئوه ر – گرگ از پراکندگی، بلبشویی و مه آلودی خوشش می آید تا از فرصت بوجود آمده بتواند به اهداف پلیدش دست یابد.

قوردون سلامی

قوردون سلامی طمع سیز اولماز – سلام گرگ بی طمع نیست.

قورو قورو قوربانین اولوم

قورو قورو قوربانین اولوم – نظیر: تعارف کم کن و بر مبلغ افزای.

قوناق قوناغی

قوناخ قوناغی سئومه ز ، ائو ییه سی هئچ بیرین – مهمان، مهمان را نمیتواند ببیند صاحب‌خانه هیچ کدام را.

قونشی آشی

قونشو آشی دادلی اولار(قونشو قادئنی آدامین گؤزونه قیز گله ر، تویوغو دا غاز) – مرغ همسایه بنظر غاز میاید(زن همسایه به چشم آدم ، دختر می آید و مرغش هم غاز).

قونشی پایی

قونشو پایی یاخشی دی بیرگون سنده بیرگون منده – سهم همسایه گرفتن خوب است اما یک بار هم تو سهم همسایه بده.

قویون اولمییان

قویون اولمایان یئرده گچی یه حاج عبدالکریم آقا دییرلر – جایی که گوسفند نباشد به بز حاج عبدالکریم آقا میگویند. نظیر: در شهر کوران یک چشمه پادشاه است).

قیز ائوینده

قیز ائوینده تویدور اوغلان ائوینده خبر یوخدور – در خانه عروس جشن عروسی برقرار است در خانه داماد خبری نیست.

قیز بادامدی

قیز بادام دیر ، بالاسی بادام ایچی(منیم بالام بادام دیر ، بالاسی بادامین ایچی) – دختر مانند بادام است فرزندش مغز بادام(فرزند من بادام است ، بچه اش مغز بادام).

قصاص

قصاص قیامته قالماز – مجازات گناه به قیامت نمی ماند.

قانمیرام

قانميرام قالاسان يانا يانا – نمي فهمم تا بسوزى و بسازى!

قاباقدان

قاباقدان گلنلیق ائلیر – ترجمه تخت اللفظی: «از پیش در میاید». نظیر: دست پیش را میگیرد.

قاپيدان قوورسان

قاپیدان قوورسان باجادان گلیر – نظیر: در را بندی سر از روزن در آرد.

قاپى سين ايت آچار

قاپیسین ایت آچار پیشیک ئورتر – مراد آنکه کم رفت و آمد دارد.

قارقانین مینینه بیر داش!

قارقانین مینینه بیر داش! – نظیر: صد کلاغ را یک سنگ!

قمار ناشینی سؤوه ر

قمار ناشینی سؤوه ر – قمار ناشی را دوست دارد.

قوجا ئوکوزی ئولدورمک اولار

قوجا ئوکوزی ئولدورمک اولار، اولکوتمک اولماز (شاهسونی) – گاو پیر را میتوان کشت اما نمیتوان رم داد.

قورتداسان قوردی چیخار

قورتداسان قوردی چیخار – مراد آنکه: لفتش بدهی گندش در میاید.

قوردا دئدیلر سنی چوبان ائلییبلر

قوردا دئدیلر سنی چوبان ائلییبلر. آغلادی. سوروشدولار نییه آغلیسان؟ دئدی: قورخورام یالان اولا. – به گرگ گفتند ترا چوپان کرده اند. شروع کرد به گریستن. گفتند چرا گریه میکنی؟ گفت: میترسم دروغ باشد.

قورت اتى

قورد اتی قوردا حرامدیر – گوشت گرگ برای گرگ حرام است.

قوهون شیرینليخدان چاتدار

قوهون شیرینلیقدان چاتدار (چاتلار) – خربزه از شیرینی میترکد.

قوناغا اوز وئرسن

قوناقا اوز وئرسن طاقچه لری گزه ر – نظیر: مهمان را که روی دهی صاحبخانه میشود.

قونشویا اومود اولان

قونشویا اومود اولان شامسیز قالار – به امید همسایه بنشینی شب گرسنه میمانی.

قاپینی

قاپین اوجا قاییر، دوه سین الله یتیره ر (مراغی) – در خانه ات را بلند بساز، شتر را خدا میرساند.

قاچان

قاچان دا اللهی چاغیرار، قووان دا – هم تعقیب کننده و هم فراری نام خدا را خوانند.

قاچاغا یئر

قاچاغا یئر ده وار، گؤی ده – برای کسی که قاچاق است هم زمین هست و هم آسمان.

قاچانی قوومازلار

قاچانی قوومازلار – کسی را که فراری است تعقیب نمیکنند.

قاچماخ دا هنردیر

قاچماق دا هنر دیر، قووماق دا – فرار کردن هم هنر است تعقیب کردن هم.

قرانلیخ

قارانلیق یئرده داش آتیر – نظیر: تیر به تاریکی میاندازد.

قار

قار سوسوزلوق قاندیرماز، قاوورقا قارین دویورماز – برف رفع عطش نکند، گندم بو داده شکم سیر نکند.

قارقا اینن یولداش اولان

قارقاینان یولداش اولانین بورنی نجاستده اولار – نظیر: هر آنکو زاغ باشد رهنمایش – به گورستان بود پیوسته جایش.

قارقا گلدی

قارقا گلدی ککلیک یئریشی یئرییه ئوز یئریشین یادیندان چیخارتدی – نظیر: خلق را تقلیدشان بر باد داد.