به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ک-kaf rss

کاسب

(0)
15 ژوئیه 2014

کاسب ایتی نین آدینی قویار «گوموش»! – آدم بی پول نام سگش را میگذارد «نقره»! اشاره به کسانی است که مال خود را بالا تر و بهتر از همه تصور میکنند.

کاسیب گییسه

کاسیب گییسه دییه رلر هاردان تاپدین ، دولتدی (دولتلی) گییسه دییه رلر مبارکدیر – آدم فقیر چیز نوی بپوشد میگویند از کجا پیدا کردی؟ آدم پولدار اگر لباس جدیدی بپوشد میگویند مبارک باشد!

کاسیبین سؤزی

کاسیبین سؤزو ، یورغونون گؤزو – حرف آدم فقیر مثل چشمان آدم خسته است.

یاغ یؤغورتداندی

یاغ یؤغورتداندی،یؤغورت یاغدان – کره از ماست بعمل اید و ماست از کره.

سولاری

سولاری بیر ارخه گئتمیر – آب آنها به یک جو نمی رود. کنایه از اینکه اختلاف عقیده و سلیقه دارند.

کار اشیتمز

کار ائشیتمز، یاراشدیرارـ کور گؤرمه ز ، قوراشدیرار – کر نمی شنود و جفت وجور می کند ، کور نمی بیند و سرهم می کند.

کاسبی

کاسبی دَوَه اوستونده بووَه سانجار(و یا: کاسبی، دوه اوستونده ایلان وورار) – آدم بی چیز (فقیر) را وقتی سوار شتر است، رتیل می گزد(ویا:آدم بدبخت اگر روی شتر هم باشد مار آن را نیش میزند).

گچی نین

گئچی نین (کئچی نین) قطوری بولاغین گؤزوندن سو ایچر – بز گر از سر چشمه آب می خورد.

کفنین جیبی

کفنین جیبی یوخدور – کفن جیب ندارد. منظور اینکه کسی مال دنیا را به آخرت نمیبرد.

کورا گئجه

کورا گئجه گوندوز بیردیر(و یا: کورا نه گئجه نه گوندوز) – کور را شب و روز یکسان است (برای کور شب و روز فرقی ندارد).

کور الله دان نه ایستر

کورآللاهدان نه ایستر ، ایکی گؤز بیری ایری بیری دوز – کوراز خدا چی میخواد دوتا چشم، یکی کج یک سالم.

کیشی

کیشی توپوردویون یالاماز(و یا: کیشی ده سؤز بیر اولار،کیشی سؤزونون اوستونده دورار) – مرد تفش را لیس نمیزند. نظیر: حرف مرد یکی است، مرد سر حرفی که زده میایستد.

کیشی قیزی

کیشی قیزی اولمایاسان ،کیشی قادینی اولاسان – دختر یک مرد بودن چندان خوب نیست، بهتر این است که زن یک مرد باشی.

کؤرپودن گئچنده

کؤرپو ده ن گئچه نده گؤت گؤته دَیمیشیخ – موقع رد شدن از روی پل، از ناحیه ی ماتحت به هم خورده ایم. اشاره به شخصی است که آشنای خیلی دوری محسوب میشود. فرستنده در فیس بوک: س.

کاسبی دوه اوسته بووه سانجار

کاسبی دوه اوسته بووه سانجار – ترجمه: درویش را روی شتر رتیل گزد. نشیر: محنت زده را ز هر طرف سنگ آید.

کاسب چراغین یاندیرار

کاسب چراغین یاندیرار، دولتلی نین حسابین گئده ر – ترجمه: درویش چراغ خود سوزد و حساب توانگران کند.

کاسب دَ ن تاپدی

کاسیپ ده ن تاپدی، قاب تاپاممادی – ترجمه: دانه پیدا کرد و ظرف پیدا نکرد.

کاسب کاسبیانه

کاسیپ کاسبیانه – نظیر: ارزان مناسب مال کاسب.

کاسیبین اوغلی

کاسبین اوغلی اولونجا دولتلی نین قولی اولاسان – ترجمه: بنده ارباب توانگر شدن به که فرزند پدری درویش بودن.

کاسیبین داناسی

کاسبین داناسی دولتلی نین تایاسینا باخار (ریاحی).

كساد بازارين گليرى

کساد بازارین گلیری اولماز – ترجمه: بازار کساد درآمدی ندارد.

كسىين اوزى

کسنین اوزونى، تیکن آغاردار – ترجمه: روی کسی را که می بُرد کسی سفید میکند که میدوزد.

كفگير

کفگیر قازانین تکینه دگیر – ترجمه: کفگیر به ته دیگ خورده.

كور توتدوغون بوراخماز

کور توتدوغون بوراخماز – کور آنچه را که گرفته دیگر ول نمیکند.

کاسیب اوشاغی

کاسب اوشاغی اولمییاسان! – نظیر: نداری است و هزار عیب!

کاسیپ دوواری

کاسبین دیواری آلچاق اولار – نظیر: چراغ مفلسی نوری ندارد.

کتک یین

کوتک ییه نین کیسه سیندن گئده ر – ترجمه: هر که کتک خورد از کیسه اش رفت.

کند ندیر

کت (کند) ندور، قند ندور؟ – ترجمه: ده کجا و قند کجا؟ یا: ده رفتن و قند همراه بردن؟

کند یوخدی

کت (کند) یوخدی که باشینا بلا گلمه سین – ترجمه: دهی نیست که دچار بلا نشده باشد.

کچل باشیما ساققیز

کچل باشیما سقیز سالمیسان یا کور گؤزومه داری؟ مراد آنکه چرا بیخود منت میگذاری؟

کچل دوا بیلسه

کئچل داوا بیلسه ئوز باشینا ائله ر – نظیر: کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

کچلین آدی

کچلین آدین قویاللار زلفعلی! – ترجمه: نام کچل را میگذارند زلفعلی.

کچلین توکدن

کچلین توکدن آجیغی گلر – ترجمه: کچل از مو بدش آید.

کچلین کچللیغی

کچلین کچللیغیینان نه ایشون وار، ایشینین گئچرلیغین اولسون (مراغی) – ترجمه: ترا چکار با کچل بودن کچل، ببین کارش چطور است.

کچلینکی

کئچلینکی بؤرکی دوشنه جاندیر – نظیر: چو سر برهنه کند تا بجان بکوشد کل.

کدخدالیخ

کتخدالیق حسابی گئده ن ائوینه بوشلی (بورجلی) گئده ر – ترجمه: آنکس که کباده کدخدائی میکشد مقروض بخانه میرود.

کدخدانی گور

کدخدانی گؤر، کندی چاپ – ترجمه: با کدخدا بساز و ده را بچاپ (غارت کن).

کساد بازار

کساد بازارین گلیری اولماز – ترجمه: بازار کساد درآمدی ندارد.

کسسک اوتوروپ

کسّک اوتوروب داش ایچون آغلیر – خاشاک نشسته بحال سنگ گریه میکند.

کشیشلیغیمی دانیسان

کشیشلیغیمی دانیسان، ارمنی لیغیمی که دانا بولمه سن! – کشیش بودنم را انکار میکنی، اما ارمنی بودنم را که دیگر نمیتوانی انکار کنی! نظیر: از اسب افتاده ام، از نسل که نیافتاده ام.

ككليك

ککلیک باشین قویلار قارا، قویروغوندان خبری اولماز – کبک سرش را میکند زیر برف و از دُم خودش هم بی خبر میشود.

كماله بئل باغلاما

کماله بئل باغلاما، کمال باغی سووارماز – ترجمه: به امید کمال منشین چونکه کمال باغ را آبیاری نخواهد کرد.

كنكن

کنکن قویونی نه قدر درین قازسا ئوزونی تکینده گؤره ر – نظیر: چاه کن همیشه در قعر چاه است.

كؤچ

کؤچ کؤچر ایت یوگوره ر، ایکی سی بیر منزله چاتار – قافله کوچ میکند و سگ میدود اما هر دو در یک آن به منزل میرسند.

كيچيك داش

کیچیک داش دا باش یارار – سنگ کوچک هم سر بشکند.

كيچيكدن خطا

کیچیکدن خطا بؤیوکدن عطا – نظیر: از بزرگان عفو بوده است و از فرودستان گناه.

كؤرپونى گچنه جان

کؤرپونی گئچنه جن ایی یه دایی دیه – تا از پل نگذشته ای خرس را دائی بخوان. نظیر: از برای مصلحت مرد حکیم / دم خر را بوسه زد خواندش کریم (مولوی).

كور قوش

کور قوشون یوواسینی تاری ئوز الیینن تیکه ر – لانه مرغ کور را خداوند با دست خودش میسازد.

كور نه ايستر

کور نه ایسته ر، ایکی گؤز، بیری ایری بیری دوز – نظیر: کور از خدا چه خواهد؟ دو چشم بینا.

كوركن سن

کوره کن سن یا نکیر و منکر؟ – دامادی یا نکیر و منکر؟ توضیح: دامادی کم رو و خجول برای آنکه در صحبت را با عروس باز کند دلی بدریا زده و میپرسد: اصول دین چند است؟ عروس هم که بر عکس از آن دختران دریده بود با تمسخر پاسخ میدهد: «بگو ببینم تو دامادی… ادامهٔ مطلب ›