به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

خ-khe rss

خلقه ایت هورر

(0)
9 آوریل 2018

خلقه ایت هورر، بیزه چاققال = به مردم سگ پارس می کند، به ما شغال Advertisements

ئولماخ، خیریلداماخ

ئولماخ (اؤلماخ) ئولماخدی، خیریلداماخ ندی؟! (مرگ مرگ است، دیگر خِر خِر کردن چرا؟) به این معنا که حالا که فلان وضع موجود هست و شما هم باید آن را تحمل کنید شکوه و زاری دیگر چه معنائی دارد؟

خیر ایسته

خیر ایسته قونشووا، خیر گلسین باشووا – نظیر: نیکی را نیکی آید. نیکی کن تا نیکی ببینی.

خان

خان یورغانی میتیل اولماز – لحاف خان از جنس متقال نیست.

خاتین قیز

خاتین قیز خالاسینا چکر، قوچ ایگید دایی سینا – (خانم قیز خالاسینا چکر، خان اوغلان دایی سینا) – دختر خانم شبیه خاله اش میشود ، آقا پسر شبیه دایی ش.

خلقه ایت هورسه

خلقه ایت هورسه بیزه چاققال هوره ر – به مردم سگ پارس میکند به ما شغال.

خکه

خکه خکه دئیینجه قیش چیخار – تا تو بخواهی بگوئی خاکه (خاکه ذغال)، زمستان تمام شده.

خیاط

خیاطین ایگنه سی ایتمسه گونده اون دانا کؤینک تیکه ر – اگرسوزن خیاط  گم نشود روزی ده تا لباس میدوزد.

خیر وئر

خیر وئر ، خیر گؤتور – خیر بده ، خیر بردار.

خراب اولماسا

خراب اولماسا آباد اولماز (مانند: بولانماسا دورولماز) – خانه تا خراب نشود آباد تمیشود (مانند: تا آب گل آلود نشود صاف نمیشود).

خالام بیلدی

خالام بیلدی، عالم بیلدی – خاله ام که این را بداند همه عالم این را خواهد دانست.